şeyhülislam
Büyüt
II. Abdülhamit döneminde (1891-1907) yılları arasında 16 yıl şeyhülislamlık yapmış olan Cemaleddin Efendi 

Sözlükte "şeyhülislam" ne demek?

1. Osmanlı ımparatorluğu'nda, kabinede sadrazamdan, sonra yer alan ve din işlerine bakmakla birlikte dünya işlerine de din bakımından karışan üye.